Misyon

 

Bulunduğumuz sektörlerde katma değerimizi artırmak, istihdamı artırmak ve teknoloji üretebilir hale gelmek, milli sorumluluk bilinciyle hareket edip ülkemize döviz girdisi sağlamak.